Back to Hobbies

Home

 

 

Military Manuals and Handbooks

Recently i've taken up collection Military manuals and handbooks, i try and keep to the Norwegian ones.

I intend to provide a scan of atleast the cover, and a general description of the contents, but it's bound
to take a while.

Here is a list of what i own as of now;

FR (Feltreglemang), UD (Utdanningsdirektiv)

 

*UD 17 – 1, Håndbok For Soldaten 1952

 

*UD 17 – 1 Håndbok for Soldaten, 1952 (alternativ utgave)

 

*UD 5 – 45 Beskrivelse av 7,62 MM Maskingevær M1918A2 (MG18) 1951

 

*UD 5 - 46 7,62 MM x 51 Maskingevær MG3

 

*UD 5 – 6 Beskrivelse av 7.62mm Selvladegevær M 1 Garand

 

*UD 5 - 8 Våpentjeneste Gevær 7,62 mm x 51 automatisk gevær (AG3)
Våpenkjennskap

 

*UD 5 - 9 Våpentjeneste Gevær 7,62 mm x 51 automatisk gevær (AG3)
Grunnleggende Skyteutdannelse (GS)

 

*UD 5 - 10 Våpentjeneste Gevær 7,62 mm x 51 automatisk gevær (AG3)
Skoleskyting og Stridsskyting

 

*UD 17 – 2 Soldaten i Felt 1960

 

*UD 17 – 2 Soldaten i Felt Utgave 1967

 

*FR 5 – 1 (merket Tidl. A5) Felttjeneste 1 (Marsjer, forlegning, marsjsikring og forposttjeneste)
trykket 1952, stemplet Fjordane HV distrikt nr. 10

           

            *A5 (merket Foreløpig utgave) Felttjeneste 1 (marsjer, forlegning, marsjsikring og forposttjeneste.
Trykket 1938.

 

*FR 5 – 4 Felttjeneste 2 (Taktiske direktiver for Hæren) Hefte 1:
Alminnelige prinsipper for føring av operasjoner og strid. 1953

 

*FR 5 – 20 Felttjeneste 2  (Taktiske Direktiver for Hæren) Hefte 17; Fri Krigføring.

Merket ”De opplysninger som er gitt i dette reglement, må verken direkte eller indirekte meddeles til pressen eller noen personer som ikke har tillatelse til å komme i besiddelse av dem.” Trykket 1953

 

 

*FR 3 – 1j; Felttjeneste 3 (hefte) Stabstjeneste i Felt. Utdrag av Del 10 Militære Forkortelser. Norske.
Trykket 1953

 

 

Annet/Other;

*Eksercerreglement for Infanteriet 1914. Trykket Kristiania, 1914

 

*Soldatens bok, Trykket 1915.
Navn, fødselsdato, foreldre, avdeling, forfremmelser (korporal 1/10 1915, Sersjant 1/1 1916)

 

*Håndbok For Infanteristen 1925

 

*D7 Disciplinærreglement for Hæren og Flåten (stemplet Marinens Bokopplag)
Trykket i London, 1943. Rettet for hånd Juni 1947)

 

*A1 Håndbok for Soldaten, Trykket i London, 1943

 

*G24 Ekserserreglement for Infanteriet 02. Bestemmelser om avlevering, dimisjon, honnør, parade, sabel og fane.
(Merket Luftforsvarets Trykkeri)

 

*A 54 – 01 Håndbok I Feltarbeider For Hæren. Hefte nr. 1 Forsvarsstillinger. 1951..

 

*Instruks for Brovaktkommandør (merket HEMMELIG) Avsnit F. 1
”Instruks for bevogtning og sprængning av militært vigtige broer (tuneller m.v.)”
Fastsat Ved KGL. Resolution av 23 Februar 1917.

 

*Hefte PATRULJER, HV.

 

*Hefte Våpentjeneste Våpenskjøtsel, HV

 

*Hefte 11,25 mm Colt Pistol og instruks for skyting med pistol, HV

 

* Hefte 9 mm STEN Maskinpistol MK II og instruks for skyting med maskinpistol, HV

 

*Stridseksersis Stridsteknikk, Hefte 1. 1946

 

*MS 4 – 11 Forsvarets Overkommando, Uniformer i De Sovjetiske Styrker.
Februar 1974.

 

*MS 5 - 142 - 1 (Til Prøve) Geværlaget i Strid (1980)

 

*MS 4 - 46 7,62 MM x 51 Maskingevær (MG 3) Våpenbeskrivelse og Skyteinstruks

*Hefte MAUSER KARABIN MODELL 98k, Kal 7.92, HV